Interieur Bouwens BV, gevestigd aan Uilenwaard 38A 5236WB ‘s-Hertogenbosch, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.interieurbouwens.nl
Uilenwaard 38A 5236WB ‘s-Hertogenbosch
031(0)736442806

M.W.M. Bouwens is de Functionaris Gegevensbescherming van Interieur Bouwens BV
Hij/zij is te bereiken via info@interieurbouwens.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Interieur Bouwens BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit
  bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
  verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
  voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
  dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
  dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
  overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
  een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@interieurbouwens.nl, dan
  verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
  persoonsgegevens verwerken
  Interieur Bouwens BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren
 • Interieur Bouwens BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
  verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Interieur Bouwens BV volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze
  producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Interieur Bouwens BV maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Interieur Bouwens BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
  doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
  bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  -Gemaakte orders: 7 jaar.
  -Aangevraagde orders zonder opdracht: worden meteen verwijderd.
  -Google analytics: 90 dagen.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Interieur Bouwens BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
  uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Interieur Bouwens BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
  cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
  het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
  uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
  bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
  cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
  instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
  trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Interieur
  Bouwens BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
  een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
  computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een
  verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
  verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
  persoonsgegevens sturen naar info@interieurbouwens.nl. Om er zeker van te zijn dat het

verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek. Interieur Bouwens BV wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Interieur Bouwens BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@interieurbouwens.nl

Start typing and press Enter to search